Header de Herfstzon Word Press

Beste leden van B.d.H.

 

 

Op maandag 30 augustus 2021 is er een Algemene ledenvergadering

Iedereen is hiervoor van harte welkom.

 

Aanvang van de vergadering is om 09.30 uur in de biljartzaal van de Berghplaets.

Als U niet aanwezig kunt zijn laat het ons weten.

 

Afmelden kan bij een van de bestuursleden.

 

Namens het bestuur B.d.H.

Secretaris:

Cor van Wanrooij.

Mailadres is : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste leden van B.d.H.

Eindelijk, na maanden gepest te worden door corona mogen we weer gaan biljarten.

Vanaf maandag 07-06-2021 gaat de biljartzaal weer open voor al onze leden, wel met in acht name van de bestaande corona maatregelen.

1 bij binnenkomst moet men een mondkapje dragen,

2 bij binnenkomst de handen ontsmetten,

3 tijdens biljarten 1.50 meter afstand bewaren,

4 als men niet biljart ook 1.50 meter afstand bewaren.

Dit alles zoals het RIVM dat voorschrijft.

Ik hoop dat iedereen zich hieraan gaat houden en wij weer een gezellige middag samen kunnen beleven.

Wij wensen iedereen weer een mooie en gezellige biljart middag toe.

Met vriendelijke groet

Secretaris:

Cor van Wanrooij.

Beste leden van de Biljartvereniging B.d.H.,
Na lange tijd een bericht van het bestuur biljartvereniging B.d.H.. We zitten midden in de coronatijd een tijd die al duurt vanaf maart 2020 en het einde is nog niet in zicht. Voor alle leden en hun familie waar deze corona periode verdriet heeft gebracht onze oprechte deelneming en sterkte.

Onze biljartmiddagen zijn weggevallen. Een einde kwam ook aan gezellig samenzijn buurten, kop koffie en een drankje. Bewegingsvrijheid voor ons als individu maar ook voor de vereniging werd steeds minder. Een voorbeeld is het niet kunnen organiseren van een jaarvergadering.

Maar voor een vereniging gaan actuele zaken gewoon door en probeert het bestuur het zo goed mogelijk af te handelen en daar hoort ook het financiële stuk bij.

Daarom vragen wij leden welke hun contributie nog niet betaald hebben dit alsnog te doen. Graag voor 1 mei 2021 Indien hierover vragen zijn maar uiteraard ook over andere zaken laat het ons weten. Het banknummer is: NL27 RABO 0106 5099 34 t.n.v. J. Kersten.

Het bestuur hoopt dat na augustus betere tijden aanbreken en het biljarten kunnen opstarten zowel voor vereniging als de regio competitie. Onze bestuursleden staan te trappelen om zo snel mogelijk weer iets leuks organiseren voor onze biljarters en hun partners.

We volgen met belangstelling de informatie die via de persconferenties tot ons komt en hopelijk er voor gaat zorgen dat wij het normale leven stapsgewijs weer terugkrijgen waarvan voor ons gezelligheid en sociale contacten zeer belangrijke elementen van zijn.

We wensen jullie en familie een mooie en gezonde toekomst toe.

Groeten,
Namens B.d.H.
Ad Verhagen

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geeft het bestuur van Biljartvereniging de Herfstzon  de volgende privacyverklaring af.

Biljartvereniging de Herfstzon  houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de Afdeling, lidnummer, de spelsoort en de ingangsdatum van het lidmaatschap.

Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank bewaard. Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.

De persoonsgegevens worden door de wedstrijdsecretaris verwerkt. De contactgegevens van en het bestuur van Biljartvereniging de Herfstzon  zijn indien ingelogd, zichtbaar op de website van de Afdeling.

Op de website van de Afdeling wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het Afdelingsbestuur bevoegd zijn. Biljartvereniging de Herfstzon  verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling.

Indien u deelneemt aan een competitie of persoonlijk kampioenschap worden er tijdens de prijsuitreiking foto’s gemaakt. Deze foto’s worden op de website http://www.deherfstzon.nl gepubliceerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u hiertegen bezwaar maken. De betreffende foto’s zullen dan van de website verwijderd worden.

Home