Header BdH 2021

Reglementen onderlinge competitie B.d.H.

Algemeen.

De onderlinge competitie wordt gespeeld door leden van “Biljartvereniging de Herfstzon”. De competitie wordt gespeeld op de vrijdagen van september tot en met april. De spelers worden onderverdeeld in 4 poules te weten A1, A2, B1 en B2.. De spelers worden ingedeeld naar het door de wedstrijdleiding bekende gemiddelde. Dit is indien men met de competitie meespeelt het gemiddelde aan het begin van de laatste competitie. Indien men niet aan de competitie deelneemt wordt indien mogelijk het gemiddelde van het afgelopen seizoen genomen. Met nieuwe spelers wordt in overleg het gemiddelde bepaald. Indien een nieuwe speler na 3 wedstrijden meer dan 25% boven zijn gemiddelde speelt wordt dit door de wedstrijdleider aangepast. De wedstrijden worden gespeeld op de vrijdag. Elke week spelen er 2 poules. Dus elke poule speelt 1 keer in de 2 weken. De spelers worden verzocht uiterlijk om 13:30 uur aanwezig te zijn. Iedere poule kiest een man uit hun midden die voor deze poule het aanspreekpunt is. Indien men niet aanwezig kan zijn meld men zich af bij het aanspreekpunt.

Wedstrijden 1e ronde.

De wedstrijden zijn onderverdeeld in 2 rondes. In de eerste ronde speelt men het zogenaamde “Rommelen” dit houd in dat iedere speler de hem ingevulde aantal libre, over band en driebanden  maakt. De speler die als eerste staat vermeld in het programma en het telbriefje begint met de wedstrijd. De tweede speler begint eveneens met de opstoot. Indien de eerste speler zijn aantal caramboles heeft gehaald gaat de tweede speler door met de positie waarin de ballen op de tafel liggen. Het spel heeft maximaal  25 beurten. Is het aantal te maken caramboles gemaakt dan is het spel uit. Als de eerste speler het aantal caramboles heeft behaald heeft de tweede speler nog een na-beurt.  Hier geld ook dat de tweede speler doorgaat met de positie waarin de ballen op de tafel liggen. Indien een speler het aantal voor de spelsoort Libre behaald krijgt hij daarvoor een extra punt. Indien een spelers het aantal aangegeven driebanden behaald krijgt hij daarvoor twee extra punten. In totaal kan een speler 13 punten behalen.

Wedstrijden 2e ronde

De wedstrijden in de tweede ronde worden volgens de spelsoort “Libre” gespeeld. Het aantal caramboles wordt vastgesteld naar het competitie gemiddelde na de eerste helft van de “Regio competitie". In tegenstelling tot de eerste ronde wordt in de tweede ronde doorgespeeld tot beide spelers het aantal van 25 beurten heeft gemaakt. Dit ook als het aantal te behalen caramboles is bereikt. Voor het aantal caramboles dat men meer behaald als het aangegeven aantal, kan men extra punten behalen.

Regels.

  • De regels van opstoten in de tweede ronde zijn hetzelfde als die van de eerste ronde
  • Indien men de onderlinge competitie speelt, mag er niet vrij gebiljart worden.
  • Men dient er voor te zorgen dat men tijdig aanwezig is.
  • Bij elke partij is een scheidsrechter en een schrijver ter beschikking. Iedere speler in de poule draagt hier zijn steentje naar eigen kunnen bij. De waarneming van de scheidsrechter zijn beslissend.
  • Indien men een te grote achterstand oploopt in de competitie dat deze niet meer ingehaald kan worden wordt de speler uit de competitie verwijderd. Eveneens worden alle gespeelde wedstrijden verwijderd. Uitgezonderd, indien de speler in een ronde alle wedstrijden heeft gespeeld blijven deze staan.
  • Indien men niet kan, geeft men dit door aan het aanspreekpunt.
  • Wedstrijden welke op een later tijdstip gepland staan mogen, indien er spelers afgemeld hebben, of als er tijd over is naar voren gehaald worden.
  • Indien er punten zijn die hier niet staan beschreven beslist de wedstrijdleider en bestuur.
  • Men legt na afloop van de wedstrijden de telbriefjes in het bakje van de poules of geeft het aan de wedstrijdleider.