Header BdH 2021

biljarten stop 2Het bestuur van het Regio Biljart Oss heeft na een telefonisch overleg besloten om de competitie met ingang van 29 november voorlopig voor 7 weken (is de rest van de eerste helft van de competitie) stil te leggen en de eerste 2 weken van de 2e helft.

KBO Berghem heeft voor deze periode eveneens alle activiteiten voor deze periode heeft stil gelegd
 De reden dat RBO de activiteiten heeft stilgelegd is omdat doorspelen waar het kan onverstandig zou zijn, dit doordat het verschil in het aantal wedstrijden per klasse wat men dan krijgt het onmogelijk zou maken om nog een verkorte competitie voor dit seizoen mogelijk te maken.
Zodra het weer verantwoord is zullen ze de competitie (aangepast) opnieuw opstaren.
Hopelijk hebben jullie begrip voor deze situatie.
Verder hopen wij dat iedereen gezond blijft en deze periode in goede gezondheid doorkomen.
Met vriendelijke groet,
Namens RBO-Oss
Rini van Hoogstraten

Het bestuur van Biljartvereniging de Herfstzon bestaat uit de volgende personen.

Functie: Naam: Telefoon:
Voorzitter   Ad Verhagen 06-543 014 34
 Secretaris:  Cor van Wanrooij 06-223 965 22
Penningmeester  Jan Kersten 06-268 143 62
Vice vz / Materiaalman:  Christ van de Coolwijk 06-178742 38
 Wedstrijdleider / materiaalman   Tonnie Siebers 06-132 16 982
Lid  Gé van Nies 0412-657 488
Banknummer B.d.H.  NL 27 RABO 0106 5099 34     T.n.v. J. Kersten Berghem  
Kamer van Koophandel   62632E68  
 Webmaster Rini van Hoogstraten 06-512 850 92